Górnicy kopalni „Makoszowy” nie zgadzają się na zamknięcie zakładu. W dwudniowym referendum załoga  opowiedziała się za walką w obronie swoich miejsc pracy.  Oznacza to prawdopodobnie protesty przeciwko możliwemu zamknięciu zakładu. W kopalni pracuje obecnie 1346 osób.  W dwudniowym referendum, które odbyło się w czwartek i piątek (8 i 9 grudnia) wzięło […]

Górnicy nie chcą likwidacji „Makoszów”


Zaostrza się sytuacja w zabrzańskiej kopalni „Makoszowy”. To zakład, który ma zapewnione  dopłaty do strat produkcyjnych tylko do końca roku – aby dalej działać, kopalnia musiałaby osiągnąć rentowność. Wczoraj i dziś w zakładzie odbywają się masówki. Były też w innej zagrożonej likwidacją kopalni – Krupiński z grupy JSW.

Referendum w Makoszowach


Komisja Krajowa Kontry włączyła się w organizację imprezy mikołajkowej Fundacji „Piastun – Wyrównywanie Szans”, dla podopiecznych fundacji.

Mikołaje z KontryPowstała nowa Komisja Zakładowa Kontry. Założyli ją lekarze w Centrum Onkologii w Gliwicach. Komisja wybrała już swoje władze, przewodniczącą została Krystyna Trela-Janus, jej zastępcą – Wojciech Majewski, sekretarzem – Agnieszka Łuczak, a skarbnikiem – Łukasz Kleszyk.

Komisja Lekarzy Centrum Onkologii w Gliwicach


W dniach 14-16.11.2016 r. Odbyło się szkolenie ZZ Kontra które obejmowało tematy: – Prawa Pracy; – sposoby negocjacji; – kontakty z mediami; Podczas szkolenia Przewodniczący ZZ Kontra podpisali deklarację w sprawie wspólnych działań między Związkami Zawodowymi Kontra wszystkich zakładów pracy, zapewniając wzajemne międzybranżowe wsparcie w walce o pracę i godne […]

Szkolenie z Prawa Pracy