Stanowisko Kontry w sprawie polityki energetycznej

Artykuł pochodzi z kategorii

Data publikacji:

2024-06-20

Dariusz Chrost

Udostępnij

Związek Zawodowy Kontra przygotował stanowisko, które zostanie wręczone minister klimatu i środowiska podczas demonstracji w Warszawie, 28 czerwca.

"Z dużą obawą śledzimy ostatnie działania Pani resortu, w Ministerstwie Klimatu i Środowiska tworzy się regulacje prawne które zagrażają podstawom ekonomicznym już i tak mocno niedomagającego sektora górnictwa węgla z uwagi na radykalne działania klimatyczne UE.

Pani Minister, wprowadzenie nowych norm jakości węgla i to w tak krótkim czasie spowoduje że wszystkie polskie kopalnie węgla kamiennego będą nierentowne, skutki tych działań gdzie około 20% najbardziej opłacalnego wolumenu wydobycia(węgle średnie i grube) mogą zostać wyeliminowane z rynku, zostaną przeniesione na państwo (dopłaty do sektora lub szybkie, nie zaplanowane od skutków dla regionu i strony społecznej), likwidowanie branży.
Zwracamy uwagę że ten obszar sektora komunalno-bytowego obecnie jeszczekorzystającego z węgla to rynek o wartości kilku miliardów złotych. Nie mamożliwości wykonania instalacji jeszcze bardziej wzbogacających węgiel zpolskich kopalń w ciągu kilku miesięcy.  
Widzimy za to możliwości wypełnienia zapisów tzw. kamieni milowych KPO w zakresie poprawy ochrony środowiska bez tak mało refleksyjnego podejścia do posiadania rodzimych nośników energii w Pani resorcie.

Po pierwsze zwracamy uwagę że ożywienie programu powszechnej termomodernizacji budynków w naszym kraju, a takim miał być Program Czyste Powietrze może w sposób kapitalny przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Na tym proponujemy abysię skupiła inwencja pracowników Pani resortu. Głęboka termomodernizacjapozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na energię nawet powyżej 50%. Nie trzebadużej wyobraźni aby zauważyć
o ile mniej będzie emisji gdy gospodarstwo domowe zamiast zużyć 6 ton węgla opałowego uzyska ten sam komfort termiczny przy zużyciu np. 3 ton opału, podobnie będzie przy korzystaniu do ogrzewnictwa z drewna opałowego. Zanieczyszczenie powietrza to coś co jest dla nas wszystkich przedmiotem troski i zainteresowania, ale my też staramy się racjonalnie oceniać skutki pewnych decyzji. Dlatego rozumiemy konieczność wymiany palenisk bezklasowych, jednak brak wsparcia dla wysokiej klasy kotłów na paliwa stałe jest dla nas niezrozumiały. Informujemy Panią Minister że ponad wszelką wątpliwość kotły 5klasy
i ekodesign mają naprawdę dobre parametry, potwierdzone certyfikatami wiarygodnych instytucji, a w połączeniu z dobrej jakości paliwem i termomodernizacją będą mało uciążliwymi źródłami emisji gazów i pyłów wpływających na smog.

Drugą kwestią, na którą Pani Minister chcemy zwrócić uwagę to czas potrzebny na wdrożenie również i po stronie naszej, producenta paliw stałych, nowych rozwiązań czyli produkcji paliw odgazowanych (bezdymnych) jak i paliw kompozytowych (brykietu węgla kamiennego) o bardzo dobrych parametrach użytkowych. Jednak w związku z skalą jaką jest obecny rynek węgla dla sektora komunalno-bytowego proces ten też wymaga czasu aby takie instalacje zbudować.Niestety nie służy temu odejście od wsparcia dla kotłów na paliwa stałe, gwarantujących bardzo dobre parametry pracy.

Reasumując Pani Minister zwracamy się o refleksję i odpowiedzialne podejście do zagadnień gospodarki surowcami energetycznymi w okresie gdy zagrożenia wynikające z konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą mogą się zmaterializować po raz kolejny kryzysem na rynku nośników energii. Jako strona społeczna jesteśmy gotowi na dalsze rozmowy aby w formie dialogu wypracować najkorzystniejsze rozwiązania na okres przejściowy. Nikt z nas nie ma wątpliwości że rewolucja technologiczna doprowadzi do całkowicie odmiennego od dzisiejszego zakorzenionego w świadomości sposobu ogrzewania domów jednorodzinnych indywidualnymi źródłami opartymi o paliwa stałe, gaz czy biomasę. Ale również w tym przypadku konieczny jest czas, wsparcie wymiany źródeł ogrzewania czy pomoc w głębokiej termomodernizacji. Do czasu szerokiej dostępności do magazynów energii, instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła własny kocioł i 3-4 tony paliwa zgromadzone na zimę dla setek tysięcy mieszkańców wsi i małych miejscowości jest gwarantem bezpieczeństwa
i zapewnieniem komfortu cieplnego w okresie zimy. Nie wszędzie da się wprowadzić rozwiązania rodem z Stolicy czy innych wielkich miast. Kierunek podjęty kilkanaście lat temu przynosi efekty, stan powietrza w wielu miejscach jest zdecydowanie lepszy, często zostało to osiągnięte poprzez eliminację zanieczyszczeń przemysłowych czy komunikacyjnych ale również niska emisja z gospodarstw w domowych jest przedmiotem troski wielu samorządów. Również oni oceniają że ten kierunek wymiany źródeł ogrzewania i odchodzenia od paliw stałych powinien być procesem ewolucyjnym a nie rewolucyjnym. Dlatego zwracamy się o rozwagę w podejmowanych decyzjach gdyż skutki uderzają w setki tysięcy obywateli naszego kraju. Nie tylko górników, którym z dnia na dzień rysuje się coraz ciemniejszy obraz przyszłości branży ale i osób które z różnych przyczyn będą korzystać z węgla w kolejnych latach i oby nie byli skazani na ubóstwo energetyczne spowodowane radykalnymi zmianami przepisów. Przepisy tworzą ludzie i powinny one być dla ludzi."                        

Udostępnij

Więcej artykułów w tych kategoriach:

Inne artykuły na blogu

Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i wsparcia naszych działań marketingowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.